Wtorek 18:00 - 21:00
Architektura
Akwarela
Hobbystyczne
Środa 18:00 - 21:00
Pastela i Portret
ASP / PJATK
Model i Martwa Natura 
Czwartek 18:00 - 21:00
Ilustracja
 
 
Sobota 10:00 - 13:00
Architektura
Akwarela
Hobbystyczne
Sobota 13:00 - 16:00
Architektura
Akwarela
Hobbystyczne
Sobota 13:30 - 15:00
Dzieci